sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa handlowego

Prawo handlowe

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński świadczy pomoc prawną związaną z obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów oraz wspólników, a także obsługą stowarzyszeń i fundacji na każdym etapie ich funkcjonowania.
Nasza praktyka zawodowa obejmuje także doradztwo przy wyborze optymalnego rodzaju spółki z uwzględnieniem aspektów podatkowych i prawnych związanych ze specyfiką danej branży.
Doradzamy przy zmianach umowy spółki lub statutu, nabyciu bądź zbyciu udziałów lub akcji. Obsługujemy zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy, bierze udział w posiedzeniach zarządów.

Specjalizujemy się również w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń oraz zakończenia spraw związanych z ich działalnością.

Dodatkowo Kancelaria świadczy kompleksową obsługę procedury przekształcenia jednoosobowych przedsiębiorców, spółek osobowych i kapitałowych, a w tym:

– dokonuje wymaganych zawiadomień o zamiarze przekształcenia.

– prowadzi czynności prawne składające się na proces przekształcenia, w tym reprezentuje przedsiębiorców przed właściwym sądem rejestrowym,

– doradztwo w zakresie stosunków z kontrahentami i zgłoszeniem skutków przekształcenia spółki w sądach, urzędach, rejestrach i ewidencjach,

– ujawnia skutki przekształcenia we właściwych rejestrach i ewidencjach,

– doradztwo w zakresie wpływu przekształcenia na stosunki z pracownikami, kontrahentami, wykonanie czynności informacyjnych w tym zakresie,

– doradztwo w zakresie spraw administracyjnych związanych z przekształceniem, w tym związanych z ewentualnym uzyskaniem nowych koncesji i zezwoleń.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish