sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.j. oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie Prawa Ochrony Środowiska. Prowadzimy postępowania dotyczące uzyskiwania decyzji zezwalających na korzystanie ze środowiska, a także oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonej w ramach procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przeprowadzamy audyty prawne w zakresie przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wymaganych i posiadanych pozwoleń środowiskowych. Oceniamy ryzyko odpowiedzialności za powstanie szkody w środowisku i jego zanieczyszczenie.
Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z dostawcami usług, takich jak energia elektryczna lub surowce naturalne.

NASZE USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

Analiza prawna inwestycji w zakresie wymagania uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jej zgodności lokalizacji inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania.

Świadczymy pomoc prawną w planowaniu procesów inwestycyjnych.

Zajmujemy się sporządzeniem wniosku o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Sporządzamy opinie dotyczące szczegółowych kwestii z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody niezbędnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Analizujemy wpływ inwestycji na środowisko.

Oferujemy wsparcie klientów przy przedsięwzięciach z zakresu gospodarki odpadami w tym prowadzimy postępowania o uzyskanie decyzji na zbieranie, wytwarzanie oraz transport odpadów.

Występujemy w imieniu klientów do właściwych organów o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii.

Sporządzamy odwołania oraz zapewniamy kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wniesienia środków zaskarżenia.

Pomagamy znaleźć odpowiednich biegłych.

Sporządzamy skargi, odwołania, zażalenia i podania z troską o ich najwyższą skuteczność. Dbamy o to, by przygotowane przez nas pisma były zgodne ze stanem faktycznym i uwzględniały najnowsze orzecznictwo administracyjne. Reprezentujemy klientów w czynnościach przed organami administracji oraz Sądami Administracyjnymi,

Analizujemy wydane decyzje środowiskowe.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish