sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa oświatowego

Prawo oświatowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów prawnych związanych ze stosunkami pracy nauczycieli oraz tzw. akademickim prawem pracy.

Pomagamy Dyrektorom Szkół i Organom prowadzącym w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników w tym w zatrudnieniu nauczycieli i nauczycieli akademickich.  Nasza praktyka obejmuje m.in. kwestie związane z przekształceniami i likwidacją szkół, zatrudnianiem i rozwiązywaniem nauczycielskich stosunków pracy, procedurą awansu zawodowego, urlopami dla poratowania zdrowia czy postępowaniem dyscyplinarnym. Dokonujemy bieżącej analizy problemów prawnych pojawiających się w toku zarządzania szkołą oraz pomagamy w dostosowaniu procedur w szkole do zmieniających się przepisów prawnych. Udzielamy porad nauczycielom w sporze z pracodawcami i dokonujemy oceny postępowania pracodawcy uwzględniając ewentualne roszczenia pracownika. Reprezentujemy pracowników- nauczycieli i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

NASZE USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO:

Oprócz wskazanego powyżej zakresu zagadnień w ramach świadczonej pomocy prawnej w obszarze prawa oświatowego w szczególności wspieramy Klientów w prawnej koordynacji i weryfikacji procesów zatrudnienia w oświacie i szkolnictwie wyższym.

Świadczymy pomoc prawną związaną z:

– oceną pracy nauczycieli, awansem zawodowym nauczycieli,

– wynagradzaniem  nauczycieli,

– rozliczaniem godzin ponadwymiarowych nauczycieli,

– dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

– odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli,

– uprawnieniami emerytalnymi nauczycieli.

Wśród zagadnień stanowiących przedmiot udzielanego wsparcia znajdują się także sprawy dotyczące zakładania i prowadzenia szkół, sprawy dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Zajmujemy się także weryfikacją działalności placówek oświatowych w kontekście dyscypliny finansów publicznych, finansowania zadań oświatowych, systemu informacji oświatowej oraz dowożenia dzieci do szkół. Udzielamy prawnego wsparcia w zakresie tworzenia i prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish