sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie w zakresie prawa podatkowego

Prawo podatkowe

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa podatkowego, postępowania podatkowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego.
Od lat skutecznie reprezentujemy podatników w sporach przed krajowymi i samorządowymi organami podatkowymi. Zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu analiz prawnych co do wyboru formy i sposobu opodatkowania.
W imieniu Klientów występujemy o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Przygotowujemy odwołania oraz skargi na rozstrzygnięcia wydawane przez podatkowe organy I oraz II instancji.

REPREZENTOWANIE KLIENTÓW PODCZAS PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI SKARBOWYMI

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów podczas kontroli podatkowych, postępowań podatkowych.
W ramach postępowań przed organami skarbowymi przygotowujemy m.in. zastrzeżenia do protokołów kontroli podatkowej, odwołania od decyzji, skargi oraz skargi kasacyjne do sądów administracyjnych. Ponadto, w ramach współpracy z Klientem przygotowujemy wspólną taktykę procesową, pracujemy nad pozyskiwaniem dowodów umożliwiających wydanie korzystnego rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu, przygotowujemy wnioski dowodowe, uczestniczymy w czynnościach takich jak przesłuchania czy oględziny prowadzone przez organy podatkowe.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Od wielu lat reprezentujemy podatników w sporze z fisksusem przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowujemy skargi na rozstrzygnięcia organów podatkowych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W ramach przygotowywania skarg przeprowadzamy analizę szans na powodzenie składanej skargi przedstawiając jednocześnie koszty związane z wniesieniem skarg oraz koszty związane z prowadzeniem postępowania sądowoadministracyjnego. Reprezentujemy Klientów na rozprawach przed WSA oraz NSA.

WNIOSKI O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH

Przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, które kierowane są następnie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioski te stanowią ważny instrument w przygotowywaniu strategii podatkowej, chroniąc wnioskodawcę, który taką interpretację uzyskał przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.
W ramach prowadzonej praktyki sporządzaliśmy wnioski dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatków samorządowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

INDYWIDUALNA ANALIZA SYTUACJI PRAWNOPODATKOWEJ KLIENTA

W ramach prowadzonej działalności każdorazowo dokonujemy indywidualnej analizy sytuacji prawnopodatkowej Klienta. Analizujemy możliwość zastosowania ulg podatkowych pozwalających na obniżenie obciążeń publicznoprawnych. We wskazany zakresie prowadzimy analizę stosowania np. ulgi IP Box (tzw. ulga Innovation Box). Przygotowujemy również analizy co do konieczności posiadania oraz stosowania procedury raportowania schematów podatkowych (MDR).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish