sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

NASZE SPECJALIZACJEWsparcie prawne w zakresie prawa rodzinnego

Prawo rodzinne

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp. j. świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. W zakres usług wchodzi bieżące udzielanie porad prawnych, jak też prowadzenie postępowań sądowych i postępowań przed organami administracji publicznej.

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO REPREZENTUJEMY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W SZCZEGÓLNOSCI DOT.

– małżeństwa tj w postępowaniach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa,
– pochodzenia dziecka tj. w postępowaniach o ustalenie, zaprzeczenie, uznanie ojcostwa
– obowiązku alimentacyjnego tj. w postępowaniach o alimenty, podwyższenie lub obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
– władzy rodzicielskiej tj w postępowaniach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, przysposobienie.
– kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi tj. w postępowaniach o ustalenie bądź zmienię kontaktów, oraz ich egzekucję
– majątkowych spraw małżeńskich tj w postępowaniu o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziale majątku wspólnego.

Reprezentujemy klienta w postępowaniu zabezpieczającym, klauzulowym i egzekucyjnym w ww. zakresie. Nasza obsługa prawna obejmuje także etap przedprocesowy, co często prowadzi do uniknięcia skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, w postępowaniach polubownych, mediacjach, przed notariuszem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NAPISZ
sekretariat@kancelaria-fk.pl
ZADZWOŃ
(81)534-89-35
ODWIEDŹ NAS
Pon-Pt: 9:00 – 17:00
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish