sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Radca Prawny
Tomasz Tabor

Tomasz Tabor

PRAWO ADMINISTRACYJNE, GOSPODARCZE, POSTĘPOWANIE CYWILNE

E-MAIL
t.tabor@kancelaria-fk.pl
TELEPHONE
(81) 534-89-35

Radca Prawny Tomasz Tabor rozpoczął współpracę z Kancelarią Filipek & Kamiński w roku 2017.
Ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego z wynikiem pozytywnym.

W KANCELARII

W Kancelarii jest członkiem zespołu prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i zespołu procesowego.
Radca Prawny Tomasz Tabor posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych.
Jego praktyka obejmuje: kompleksową obsługę w zakresie prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego; reprezentację osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego przed sądami powszechnymi i organami wymiaru sprawiedliwości.
Jego zainteresowania związane z pracą w kancelarii koncentrują się wokół szeroko pojętych procesów budowlanych, prawa procesowego i postępowań administracyjnych, a także postępowań mediacyjnych i negocjacji.

W CZASIE WOLNYM

Prywatnie miłośnik podróży, piłki nożnej, narciarstwa, windsurfingu i kotów maści wszelakiej.

01234567890LAT DOŚWIADCZENIA
01234567890SPECJALIZACJE
01234567890KOORDYNOWANYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
0123456789001234567890ODWIEDZONYCH KRAJÓW

Specjalizacje

PRAWO ADMINISTRACYJNE

– Doświadczenie w stałej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego,
– Reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych,
– Sporządzanie pism procesowych i skarg do sądów administracyjnych,
– Opiniowanie i sporządzanie projektów uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
– Doradztwo i prowadzenie negocjacji w zakresie kluczowych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego.

PRAWO GOSPORADCZE

– Reprezentacja podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek sektora finansów publicznych przed sądami powszechnymi w procesach związanych z szeroko pojętym prawem budowlanym,
– Analiza i doradztwo w zakresie przebiegu procesów budowlanych, kompleksowa obsługa podmiotów działających w sektorze budowlanym,
– Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i mediacji w imieniu podmiotów działających w sektorze budowlanym,
– Analiza i sporządzanie umów z zakresu prawa gospodarczego.

PRAWO KARNE

– Reprezentacja oskarżonych, obwinionych i oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych i w sprawach o wykroczenia,
– Sporządzanie pism procesowych, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
– Doradztwo strategiczne w zakresie prawa karnego.

PRAWO CYWILNE

Sporządzanie umów, pozwów, wniosków i pism procesowych w sprawach cywilnych,
– Prowadzenie negocjacji i mediacji w sprawach cywilnych,
– Kompleksowa obsługa osób fizycznych i prawnych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek sektora finansów publicznych w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

– obsługa jednostek samorządu terytorialnego
– doradztwo w zakresie działalności bieżącej jst
– przygotowywanie i opiniowanie uchwał organów stanowiących
– reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w procesach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish