Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Windykacja

Windykacja wierzytelności to zadanie wymagające zdecydowanego działania, które cechuje naszych specjalistów. Kancelaria Filipek & Kamiński prowadzi pełną windykację wierzytelności, której zakres obejmuje postępowanie polubowne mające na celu przygotowanie i zawarcie ugody pisemnej zwykłej lub ugody notarialnej – w szczególności ugody z rygorem dobrowolnego poddania się egzekucji, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, zastępstwo prawne w postępowaniu zabezpieczającym, postępowanie przedegzekucyjne oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.