Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Aktualności

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Prawo a kryminalistyka”

W miniony czwartek mec. Mariusz Filipek poprowadził jeden z paneli tematycznych podczas I Ogólnopolskiej Konferencji – „Prawo a kryminalistyka”, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych PSRiBS.
Pierwsza sesja rozpoczęła się tematów związanych z:
– tendencjami zmian w relacjach prawo a kryminalistyka,
– kryminalizacją zjawiska terroryzmu,
– badaniami antroskopijnymi w praktyce kryminalistycznej,
– obszarem obejmującym psychoaktywny świat współczesnego człowieka w ujęciu kryminalistycznym.
W trakcje tej sesji w swojej prelekcji mec. Mariusz Filipek miał możliwość poruszyć temat przestępstw w systemie zamówień publicznych i metod ich wykrywania.

Nowi aplikanci radcowscy

Witamy na pokładzie naszych nowych aplikantów radcowskich!
Marlena, Jakub, Łukasz, Adam i Bartłomiej uzyskali pozytywny wynik egzaminu na aplikację radcowską!
Jesteśmy DUMNI!
Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Was!

Klaudia Mańka powołana do Zespołu ds. Zamówień publicznych przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Miło nam poinformować, że Pani Klaudia Mańka jako jeden z ekspertów ds. prawa zamówień publicznych została powołana do Zespołu ds. Zamówień publicznych działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zespół obraduje na wielu płaszczyznach, min. ma on dotyczyć udzielania zamówień in- house, które jak pokazuje rynek, zwiększają poziom monopolizacji działań odpadowych w ramach gmin na rzecz spółek samorządowych.

Należy zaznaczyć,

X Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii PACTT

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński została partnerem merytorycznym X Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii #PACTT .
Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa wystąpienie z zakresu
„Dostępu do informacji publicznej w ramach działalności CTT”.
Jako prelegent reprezentujący naszą Kancelarię wystąpił mec. Daniel Łopatek.

Zabezpieczamy prawnie Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu.
Jedyna w kraju instytucja o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo – Rozwojowego, zajmująca się systemowo wzornictwem.
Strategiczny doradca przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek.
To tylko niewielka część tego czym zajmuje się Instytut Wzornictwa Przemysłowego – Institute of Industrial Design,

Konferencja „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych” w Sądzie Najwyższym

Za nami Międzynarodowa Konferencja pt. „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych”, która odbyła się w Sądzie Najwyższym.
W jednym miejscu zgromadzili się eksperci, teoretycy i praktycy prawa zamówień publicznych, a także sędziowie zainteresowani problematyką zamówień publicznych oraz nauczyciele akademiccy.
Wydarzenie otworzyła
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Manowska. Wśród zgromadzonych gości i uczestników znaleźli się także:
– Prezes Prokuratorii Generalnej RP dr Mariusz Haładyj,
– Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak,

Zespół do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii

Radca Prawny dr Mariusz Filipek jako jeden z ekspertów ds. prawa zamówień publicznych  został właśnie powołany do Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa.
Będzie to organ pomocniczy ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zespół zajmie się:
– prowadzeniem dialogu oraz wymiana doświadczeń między administracją publiczną, biznesem, partnerami społeczno-gospodarczymi, środowiskiem akademickim oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie wypracowania propozycji
rozwiązań usprawniających i podnoszących efektywność oraz innowacyjność zamówień publicznych realizowanych w związku z prowadzonymi badaniami
naukowymi i pracami rozwojowymi;

Nowa siedziba kancelarii

Od 26 kwietnia (poniedziałek) zapraszamy Państwa do naszej nowej siedziby przy ul. Wallenroda 2e/5 w Lublinie (boczna Zana).

Naukowiec Roku 2020

Radca Prawny dr Mariusz Filipek z tytułem „Naukowca Roku 2020”

przyznawanego w ramach Międzynarodowego Programu Naukowego Ukraińskiej Federacji Naukowców Akademickich, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Partner Zarządzający naszej Kancelarii otrzymuje to wyróżnienie za wkład w rozwój nauki ukraińskiej.

Jesteśmy dumni Panie Mecenasie!

Gratulujemy!