Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Prawo a kryminalistyka”

W miniony czwartek mec. Mariusz Filipek poprowadził jeden z paneli tematycznych podczas I Ogólnopolskiej Konferencji – „Prawo a kryminalistyka”, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych PSRiBS.
Pierwsza sesja rozpoczęła się tematów związanych z:
– tendencjami zmian w relacjach prawo a kryminalistyka,
– kryminalizacją zjawiska terroryzmu,
– badaniami antroskopijnymi w praktyce kryminalistycznej,
– obszarem obejmującym psychoaktywny świat współczesnego człowieka w ujęciu kryminalistycznym.
W trakcje tej sesji w swojej prelekcji mec. Mariusz Filipek miał możliwość poruszyć temat przestępstw w systemie zamówień publicznych i metod ich wykrywania.
Z kolei drugi panel mec. Mariusz Filipek moderował wraz z mgr Krzysztofem Konopką.
Podczas tej sesji prelegenci poruszyli tematy związane z:
– bezpieczeństwem dokumentów urzędowych,
– nadużyciami finansowymi w obrocie gospodarczym,
– bezpieczeństwem publicznym w ujęciu kryminalistycznym w dobie pandemii COVID-19
– przestępczością przy użyciu portali internetowych.
Wszystkim Organizatorom jak i Partnerom wydarzenia dziękujemy za wspólny czas i doskonałą współpracę!