sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

AktualnościKonferencja „Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym”

4 maja 2017

W dniu 24 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym”.  Wzięło w niej udział ponad 180 gości, wśród których znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki, samorządów terytorialnych, jednostek obowiązanych zachowywać dyscyplinę finansów publicznych, organów kontroli, goście z Ukrainy oraz studenci zainteresowani prawem zamówień publicznych.

Konferencja została zorganizowana przez: Katedrę Postępowania Administracyjnego UMCS, Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych UMCS, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Powiat Lubelski. Patronatem konferencję objął Urząd Zamówień Publicznych, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Powiatu Lubelskiego oraz Młodzieżowa Rada Miasta Lublin.

 

Prelekcje podczas konferencji wygłosili:  Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, która omówiła sposób w jaki powinny być  ujmowane i realizowane aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po nowelizacji, wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, który omówił stosowanie znowelizowanych przepisów w zakresie kryteriów oceny ofert, Pan dr hab. Ryszard Szostak prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – „Zastosowanie koncesji budowlanej w działalności komunalnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego”, dr hab. Janusz Niczyporuk prof. nadzw. UMCS w Lublinie – „Podmiotowość Zamawiających w samorządzie terytorialnym, dr hab. Michał Kania prof. nadzw. Uniwersytetu w Katowicach – „Partnerstwo publiczno – prywatne jako forma realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego”, dr hab. Andrzej Panasiuk prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku – „ Instrumenty innowacyjne w procesie świadczenia usług publicznych z perspektywy zamówień publicznych samorządu terytorialnego”, dr hab. Henryk Nowicki z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu – „Zamówienia In-house w jednostkach samorządu terytorialnego”, dr Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego – „O wylaniu dziecka z kąpielą, czyli wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych samorządu terytorialnego”, dr Paweł Nowicki z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu – „Efektywność zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz dr Marzena Furtak – Niczyporuk Uniwersytet Medyczny w Lublinie i dr Mariusz Filipek z UMCS w Lublinie – „Zamówienia publiczne In-house na odbiór odpadów komunalnych w świetle ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish