sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

Aktualności„Procedura zamówień publicznych” tom II, pod redakcją dr Mariusza Filipka

12 stycznia 2021

Dla wszystkich miłośników Prawa Zamówień Publicznych mamy Noworoczną niespodziankę!
Właśnie ukazało się w sprzedaży najnowsze wydanie książki „Procedura zamówień publicznych” tom II, pod redakcją wspólnika zarządzającego naszej Kancelarii dr Mariusza Filipka.
Podręcznik, stanowi wyczerpujące omówienie zagadnień budzących wątpliwości
w stosowaniu PZP.

 

„Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.”

Zgodnie z brzmieniem zacytowanej powyżej paremii łacińskiej biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.

Kluczem do prawidłowego stosowania prawa jest zatem jego znajomość i odpowiednie rozumienie – pozwalające na ocenę zdarzeń zarówno w kontekście sprawiedliwości, jak też szeroko rozumianej prawidłowości stosowania obowiązujących norm. Na gruncie prawa zamówień publicznych, które de facto nie funkcjonowało w czasach kiedy język łaciński był nieco powszechniejszy niż obecnie, maksyma ta jest nadal aktualna i stanowić powinna zachętę do ciągłego poszerzania wiedzy.

~ dr Mariusz Filipek

Jeśli zajmujesz się zamówieniami publicznymi w praktyce ten podręcznik jest właśnie dla Ciebie.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish