sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

AktualnościWschodnie Forum Zamówień Publicznych – edycja 2023

5 czerwca 2023

W dniu 5 czerwca 2023 r. odbyła się czwarta edycja Wschodniego Forum Zamówień Publicznych, którą mieli przyjemność współtworzyć pracownicy naszej Kancelarii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Postępowania Administracyjnego UMCS oraz Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

Dr Mariusz Filipek – wygłosił referat pt. „Zmiany w kodeksie karnym – zachęta czy utrudnienie do ubiegania się o zamówienie publiczne z perspektywy wykonawcy”, a mec. Klaudia Mańka przewodniczyła debacie podczas której eksperci omawiali aktualne problemy na gruncie stosowania pzp.

Wśród zgromadzonych gości i prelegentów znaleźli się m.in.: dr Joanna Knapińska – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; Jan Kuzawiński – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej; prof. dr hab. Janusz Niczyporuk – Sędzia Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS; dr Marcin Smaga – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ; dr Robert Siwik – Instytut Nauk PAN; dr Mariusz Filipek – Katedra Postępowania Administracyjnego UMCS w Lublinie; Monika Skalska – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; Małgorzata Stręciwilk – Z-ca Kanclerza ds. Ogólnych UMCS w Lublinie; Mateusz Winiarz – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ.

Celem tego cyklicznego wydarzenia jest jednoczenie środowisk prawników, naukowców i samorządowców zainteresowanych tematyką zamówień publicznych. Nie ulega wątpliwości, że prawo zamówień publicznych odgrywa niezwykle doniosłą rolę w systemie polskiego prawa. Stoi bowiem na straży racjonalności wydatkowania środków publicznych gwarantując jednocześnie przejrzystość podejmowanych decyzji. Analiza problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców czy też jednostki sektora finansów publicznych wskazuje, że wątpliwości budzą procedury ustalenia wartości zamówienia, kwestie dotyczące postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, zmiana umowy o zamówienie publiczne czy też ustalanie warunków udziału w postępowaniu. Konferencja adresowana była w szczególności do praktyków, którzy na co dzień stosują przepisy tej ustawy – od ich profesjonalizmu zależy bowiem w dużym stopniu przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish