sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

AktualnościZadośćuczynienie w kwocie przekraczającej 500.000,00 zł, za niesłuszne skazanie w okresie PRL!

19 sierpnia 2020

Zadośćuczynienie w kwocie przekraczającej 500.000,00 zł, za niesłuszne skazanie w okresie PRL!

Takim rezultatem, po wyroku sądu apelacyjnego może pochwalić się Pani mec. Dorota Burczaniuk, radca prawny naszej Kancelarii.

Dzięki właściwej linii dowodzenia i skuteczności działań podjętych przez Panią Mecenas, po rozpoznaniu apelacji prokuratora, Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z października 2019r. zasądzający na rzecz Klienta naszej Kancelarii, od Skarbu Państwa kwotę:

💰420 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kwotę

💰143 940,72 zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę wynikłe ze skazania jego ojca wyrokiem sądu wojskowego z 1951r., który został uznany za nieważny na podstawie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish