sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

AktualnościKonferencja „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych” w Sądzie Najwyższym

11 maja 2021

Za nami Międzynarodowa Konferencja pt. „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych”, która odbyła się w Sądzie Najwyższym.
W jednym miejscu zgromadzili się eksperci, teoretycy i praktycy prawa zamówień publicznych, a także sędziowie zainteresowani problematyką zamówień publicznych oraz nauczyciele akademiccy.
Wydarzenie otworzyła
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Manowska. Wśród zgromadzonych gości i uczestników znaleźli się także:
– Prezes Prokuratorii Generalnej RP dr Mariusz Haładyj,
– Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak,
– Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Małgorzata Rakowska,
– prof. Christopher H. Bovis,
– prof. Roberto Caranta,
– sędziowie Sądu Najwyższego,
– sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
– sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie.
Współprowadzącym to wydarzenie został Partner Zarządzający
naszej kancelarii dr Mariusz Filipek.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish