sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

AktualnościZespół do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii

10 maja 2021

Radca Prawny dr Mariusz Filipek jako jeden z ekspertów ds. prawa zamówień publicznych  został właśnie powołany do Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa.
Będzie to organ pomocniczy ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zespół zajmie się:
– prowadzeniem dialogu oraz wymiana doświadczeń między administracją publiczną, biznesem, partnerami społeczno-gospodarczymi, środowiskiem akademickim oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie wypracowania propozycji
rozwiązań usprawniających i podnoszących efektywność oraz innowacyjność zamówień publicznych realizowanych w związku z prowadzonymi badaniami
naukowymi i pracami rozwojowymi;
– identyfikacją utrudnień oraz wypracowanie wniosków i propozycji rozwiązań, w tym dotyczących certyfikacji wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego,
– opiniowaniem założeń polityki zakupowej państwa.

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish