sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Polska

Follow us:

AktualnościStudia podyplomowe – Prawo socjalne

16 grudnia 20190

W listopadzie 2019 r. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie uruchomiła studia podyplomowe na kierunku: Prawo Socjalne.
Kierownikiem kierunku jest Renata Celeban-Filipek, która od ponad 7 lat koordynuje w kancelarii obsługę prawną jednostek pomocy społecznej.

Studia są adresowane do osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub niepublicznych organizacjach społecznych, organizacjach pozarządowych współpracujących z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z załatwianiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych z zakresu pomocy socjalnej (w tym m. in. przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku wychowawczego (500+), świadczeń w pieczy zastępczej).

Program studiów ukierunkowany jest na wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej, wyróżniającej się  znajomością nie tylko  regulacji prawnych z zakresu pomocy socjalnej, ale również praktycznych aspektów stosowania procedury administracyjnej w kontekście udzielania tej pomocy.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/prawo-socjalne/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/kancelaria-FK-logo-new-3.png
https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/LBN-KONTAKT-4.png
SIEDZIBA
ul.Wallenroda 2E lok. 5, 20-607 Lublin, Polska
(81)534-89-35
(81)534-89-35
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

https://kancelaria-fk.pl/wp-content/uploads/2020/05/WAWA-KONTAKT.png
ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
(22) 636-01-89
(22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

LINKS

Copyright © Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński 2020

EnglishPolish